Pages

Saturday, October 9, 2010

Yagenji Sandan Gin Rin Kohaku


In this video from OrnaFish Japan, we see a Sansai Gin Rin Kohaku from the Yagenji Koi farm in Ojiya City, Niigata, Japan.

No comments: